AVAILABLE IN RED – 81/100

IMPREINT - en plein air - available in4

 

IMPREINT - en plein air - available in3

Repetita iuvant – 49/100

IMPREINT - en plein air - repetita1

 

IMPREINT - en plein air

Что такое искусство? – 34/100

IMPREINT - en plein air - what is art2

TECHNIQUE: spray on cardboard – 56/100

IMPREINT - en plein air - technique1